פוסט: צריכת הזנות בישראל נאסרה על פי חוק

ממוצע זמן קריאה: 2

צריכת הזנות בישראל נאסרה על פי חוק

ממוצע זמן קריאה: 2 דקות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשע"ט-2018. מדובר בהצעה ממשלתית של משרד המשפטים ובהצעות פרטיות של חברות הכנסת עליזה לביא ושולי מועלם רפאלי.

מוצע לקבוע בהוראת שעה לחמש שנים כי צריכה או ניסיון לצרוך מעשה זנות יהיו אסורים, ויוטל בגינם קנס של 2,000 ש"ח וסכום כפול בעבירה חוזרת. בנוסף ובהתאם לנהלים שייקבעו, יוכל תובע להגיש כתב אישום, ובית המשפט יוכל להטיל קנס בסכום של עד 75,300 ₪, וכן ניתן יהיה לקבוע אמצעי חלופי לתשלום הקנס.

בדברי ההסבר נכתב: "בשנים האחרונות גוברת בישראל ההכרה כי תעשיית הזנות מגלמת מאפיינים פוגעניים ביותר, וכי יש לפעול לצמצומה בכלים משולבים של שיקום, הסברה, חינוך ואכיפה. ביוני 2016 מינתה שרת המשפטים צוות בין–משרדי בראשות המנהלת הכללית של משרד המשפטים, אשר בחן את הכלים לצמצום צריכת הזנות בישראל. הצוות בחן, בין השאר, אפשרות לקביעת עבירה על צריכת זנות, והציע מתווה לקביעת עבירה כאמור, בדוח שפרסם בדצמבר 2017. מהדוח עלה כי למרות ההסכמה הרחבה בין אנשי המקצוע כי יש לפעול לצמצום הזנות, הגישות בנושא הפללת צרכני זנות בחקיקה בעולם ובמחקרים העוסקים בכך מגוונות. חוק זה מוצע בעקבות עבודת הצוות וממצאיו, ובמקביל להליכי חקיקתו תובא לפני הממשלה הצעת החלטה לעניין תכנית יישומן של המלצות נוספות מטעם הצוות בהיבטי אכיפה, חינוך, הסברה ושיקום אוכלוסיות במעגל הזנות.

איסור הזנות בישראל חוק

מטרתה של קביעת העבירה המוצעת היא להביא לצמצום צריכת הזנות בישראל, לנוכח מאפייניה הפוגעניים, כפי שניתן ללמוד מדוח הצוות שעסק בהרחבה בנושא זה. הדוח עומד על שלושה מאפיינים הנוגעים לכניסה למעגל הזנות וההימצאות בו, המבוססים על התשתית המקצועית שהניחו אנשי המקצוע בתחומי הרווחה והבריאות במשרדי הממשלה הרלוונטיים, המצדיקים קביעת איסור צריכת זנות: ראשית, סיבות ההיקלעות לזנות קשורות במצוקות כלכליות, נפשיות וחברתיות, אשר אף מקשות על היציאה ממעגל הזנות, ולפיכך הן מעלות קושי לראות בהימצאות בזנות תוצר של בחירה אוטונומית. שנית, לזנות נלווים נזקים פיזיים ובריאותיים שונים, כגון זיהומים וסיכון מוגבר להידבקות במחלות מין, וכן נזקים נפשיים כגון תסמונות פוסט טראומטיות, התמכרויות ואובדנות. שלישית, האוכלוסייה במעגל הזנות, שהיא בעיקרה נשים, נמצאת ב"מילכוד" המקשה על יכולת היציאה מעולם זה, בין השאר בשל הידרדרות למצבי מצוקה ומשבר. כמו כן, אוכלוסייה זו נתונה כיום לקלון חברתי, דבר המוסיף על מצוקתה ומקשה על תהליך השיקום."

ח"כ שולי מועלם רפאלי: "שנים של עבודה קשה הגיעו היום לסיומם. מדינת ישראל קבעה היום קביעה מוסרית היסטורית בה אנו מוקיעים זנות ופועלים לשיקום נשים גברים ובני נוער שנקלעו למעגל של תעשיית הניצול הקשה הזו. זנות היא לא קריירה או אידאל תעסוקתי, אלא מציאות קשה של מצוקה וניצול . מי שנמצא בזנות הגיע לשם עקב נסיבות חיים קשות. חוק זה הינו עוגן בתהליך מיגור הזנות שכן הרתעה מצריכת זנות, תצמצם באופן דרמטי את מספר מפגשי הזנות בישראל ובהתאם גם את מספרם של נשים גברים וקטינים בזנות."

ח"כ עליזה לביא: "זוהי שעת רצון יוצאת דופן, שתוביל לשינוי דרמטי. רגע מרגש, ערכי ומכונן המגדיר את מדינת ישראל כחברה, מי אנחנו ומה הערכים שלנו. אני שמחה ששלוש שנים לאחר שקיבלתי על עצמי את השליחות לעמוד בראש ועדת המשנה, ושש שנים לאחר שהרחבתי את סמכות הוועדה לעסוק גם בנושא המאבק בזנות – הבאנו את הבשורה. ישראל מצטרפת לשורה של מדינות שהבהירו שצריכת זנות היא נורמה פסולה, שהשלכותיה הרסניות."

החדשים שלנו

השאירו תגובה למערכת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

השאירו תגובה

צרו קשר

מאמרים נוספים

נשמח לשיתף הדף שלנו :-)