פוסט: תמיר שפירא – כל מה שצריך לדעת על הצהרת הון

ממוצע זמן קריאה: 2

תמיר שפירא – כל מה שצריך לדעת על הצהרת הון

ממוצע זמן קריאה: 2 דקות

רו"ח תמיר שפירא: הצהרת הון

רבים מבקשים לדעת מהי הצהרת הון? במאמר זה מסביר רו"ח תמיר שפירא על כל מה שחשוב לדעת בנושא.

רו"ח תמיר שפירא, העומד בראש משרד ראיית החשבון שפירא ושות' מסביר כי הצהרת הון הינו "טופס" שמתקבל ממס הכנסה ובו יש לפרט ולהציג אסמכתאות על כל הנכסים וההתחייבויות שלכם ליום 31.12 לשנה בו נתבקשתם .

תמיר שפירא. רואה חשבון תמיר שפירא
רו"ח תמיר שפירא.

מהי מטרת הצהרת ההון ?

הינה בדיקה של אמינות הדוחות שהגשתם במהלך השנים. ע"פ הדוחות נגזר שכר הנטו של בעל העסק שממנו הוא אמור לממן את עלות המחייה שלו וביתרה העודפת לאחר תשלומי עלות המחייה לרכוש נכסים או לשלם התחייבויות. במידה ואין הלימה בין הנכסים נטו אותם צבר בעל העסק במרוצת השנים לבין הרווח של העסק בין אם מדובר בעצמאי או בשכר הנטו של השכיר בעל שליטה בחברה )בחישוב כולל עם השקעותיו/התחבויותיו לחברה שבבעלותו , יידרש אותו בעל עסק להסביר את הגידול בנכסים נטו אותם צבר .

תמיר שפירא – מי מגיש הצהרת ההון ?

הצהרת הון בניגוד לדוח שנתי המ תוגש רק ע"פ דרישה של רשויות המס. זאת ועוד רשויות המס דורשות להגיש הצהרת הו ן מבעל עסק עצמאי, משכיר בעל שליטה שהינו בעלים של חברה )בעלים של מעל 10% בחברה(, ומשכירים שהכנסתם עולה על רף שנקבע בחוק. מתי מקבלים להגיש הצהרת הון? הצהרת הון מתבקשת ע"י מס הכנסה לרוב בשנה הראשונה שבה נפתח העסק . במקביל לכך, לאחר מכן לאחר מינימום 3 שנים ע"פ דר ישת הרשויות )לרוב בין 5-3 שנים. את הצהרת ההון יש להגיש תוך 120 יום מיום הדרישה. לכן, אם אתם רואים שאינכם מספיקים רצוי לבקש דחייה להגשתה מפקיד השומה. לרוב בקשות דחייה של המועד להגשה נענות בחיוב. אי הגשת הצהרת הון בזמן תגרור קנסות .

מה כוללת הצהרת ההון ?

הצהרת ההון כוללת את כל הנכסים וההתחיבויות של הנישום ליום 12.31 . לסוף השנה אליה נדרשה. מהם המסמכים השכיחים להגשה :

חוזי רכישה של נדל ן בארץ ובחול.  אישורי יתרות מהבנקי ם בארץ ובחול )ניתן להוציא מאתרי הבנקים. כמו כן, אישורי מס להצהרת הון מחברות הביטוח על קרנות הפנסיה וההשתלמות )ניתן להוציא מאתרי חברות הביטו ח- באתר: דוחות שנתיים. דוחות מקוצרים. אישורי יתרות . פרוט רכבים, סוג, עלות רכישה, מספר, שנת ייצור וקניה . יתרות משכנתאות ליום 31.12 והתחייבויות אחרות כדוג מבני משפחה וכו. השקעות בקרנות וכו בארץ ובחול. כסף בכספת.

טיפים לנושא הצהרת הון

שימת דגש להצהרת הון ראשונה . 1

הצהרת ההון הראשונה הינה העוגן ולפיה נבדקת הצהרת ההון השנייה .

מס הכנסה עושה השוואה בין יתרת הנכסים נטו בין השנים ובוחן את ההפרש ביחס להכנסות נטו לאורך השנים בניכוי הערכת עלויות המחייה .

יכולים להיווצר ממספר סיבות : 1 הפרש הון כאמור בסעיף 2.

מתנות בתום לב מקרובים שנתקבלו שהינן פטורות ממס ע"פ חוק )סעיף 97 לפקודת מס הכנסה. כמו כן, יש לשמור תיעוד כגון העברות בנקאיות.

ירושות שפטורות ממס ע"פ פקודת מס הכנסה – לשמור צו ירושה וכל ת יעוד ומסמך תומך.

אירועים משפחתיי ם- הכינו רשימת אורחים ומתנות שנתקבלו מהם והשתדלו להפקיד ם בבנק .

3 שמרו מסמכים המתעדים פדיון של קרנות השתלמות וכו שמסבירים את הגידול בהון .

4 בנוסף לכך, שמרו מסמכים המעידים על מכירת רכב, מכירות דברי ערך אחרים וזכיות בתביעות משפטיות .

באדיבות תמיר שפירא. רואה חשבון

החדשים שלנו

השאירו תגובה למערכת

השאירו תגובה

צרו קשר

מאמרים נוספים

נשמח לשיתף הדף שלנו :-)