פוסט: תמונת מצב של אוכלוסיית ישראל

ממוצע זמן קריאה: 2

תמונת מצב של אוכלוסיית ישראל

ממוצע זמן קריאה: 2 דקות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום תמונת מצב של אוכלוסיית ישראל על סמך מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 2017.

בהמשך להחלטת ממשלת ישראל מחודש אפריל 2015, מעדכנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי בתחומים שונים ביניהם: איכות התעסוקה, ביטחון אישי, בריאות, דיור ותשתיות, חינוך, השכלה וכישורים, רווחה אישית וחברתית, סביבה, מעורבות אזרחית וממשל, רמת חיים חומרית, פנאי, תרבות וקהילה וטכנולוגיות המידע.

מדו"ח שהוכן על ידי מוריאל שפיר ועמית יגור-קרול, מתחום מדדי איכות חיים ותוצרים סטטיסטיים רוחביים בלמ"ס, עולה כי עד כה פותחו 70 מדדים. בהשוואה לשנה הקודמת, ב-35 מהמדדים שפותחו נרשם שיפור, ב-10 נרשמה הרעה וב-20 מדדים לא נרשם שינוי משמעותי במגמה.

10  מדדים חדשים פותחו ב-2017: 

בתחום איכות התעסוקה

48% מהמועסקים חשבו שתפקידם מאפשר קידום בעבודה ב-2016 ,51% מהגברים ו-% 45 מהנשים; % 56 מהערבים לעומת % 48 מהיהודים.

% 66 מהמועסקים השיבו שתפקידם בעבודה תואם את תחום לימודיהם, % 63 מהערבים ו-%68 מהיהודים.

% 10 מהמועסקים חשו אפליה במקום העבודה ב-2016% ,9 מהגברים ו-%11 מהנשים; % 7 מהערבים ו-% 9 היהודים. בפילוח לפי סוגי האפליה המרכיבים את המדד עולה כי % 4 חשו אפליה בשל גילם או מוצאם, % 3 – בשל הלאום שלהם ו-% 2 – בשל דתם או מינם.

בתחום ביטחון אישי

נזק מעבירות רכוש מתוך הכנסה פנויה: % 1.6 ממשקי הבית נפגעו מעבירות כלפי דירה, ו-% 9.3- מעבירות כלפי מכונית. משקי בית יהודיים ואחרים נפגעו יותר ממשקי בית ערביים הן בעבירות כלפי דירה )% 4.6 לעומת % 9.3 ,בהתאמה( הן בעבירות כלפי מכונית )% 0.4 לעומת % 8.2 ,בהתאמה(.

בתחום מעורבות אזרחית וממשל

שיעור הנשים בתפקידי ניהול במגזר הציבורי עמד על % 7.40( 8.41 אלף (.בענף החינוך שיעור הנשים בתפקידי ניהול עמד על % 9.55 ובענף בריאות רווחה וסעד – על % 3.68. 

שיעור הנשים היהודיות בתפקידי ניהול במגזר הציבורי גבוה משיעור הערביות )% 6.41 לעומת % 6.27 ,בהתאמה).

שיעור הערבים המועסקים במגזר הציבורי בשנת 2017 עמד על % 8.10( 4.108 אלף(, ואילו חלקם

באוכלוסיית בני 15 ומעלה עמד על % 2.19 .בקרב הערבים לא נמצא הבדל בין שיעור הגברים לשיעור הנשים במגזר הציבורי )% 7.10 ו-% 8.10 ,בהתאמה(.

בתחום טכנולוגיות המידע

% 5.55 מבני 20 ומעלה חשו ביטחון בסביבה מקוונת. ל-% 2.81 ממשקי הבית בישראל יש לפחות מחשב ביתי, מחשב נישא או טאבלט אחד, ל-% 9.83 ממשקי הבית היהודיים ול-% 2.66 ממשקי הבית הערביים.

% 82 מבני 20 ומעלה השתמשו באינטרנט ב-2017 ( % 83 מהגברים ו-% 80 מהנשים( % 76- באמצעות הטלפון הנייד, % 76 – בכל יום או כמעט בכל יום, % 48 – לצורך עבודה ו-% 32 – לצורך לימודים. 

% 38 מבני 20 ומעלה השתמשו בשירותי ממשל מקוונים ב-2017 % 40 מהגברים ו-% 36 מהנשים; % 42 מהיהודים לעומת % 20 מהערבים; בקרב היהודים % 49 מהחילונים ו-% 22 מהחרדים.

החדשים שלנו

השאירו תגובה למערכת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

השאירו תגובה

צרו קשר

מאמרים נוספים

נשמח לשיתף הדף שלנו :-)