פוסט: משרד הכלכלה והתעשייה פרסם מכרז בהיקף 51 מיליון שקל להקמת מרכז להתייעלות במשאבים בתעשייה

מאמרים נוספים

קטגורית מאמרים

ממוצע זמן קריאה: 4

משרד הכלכלה והתעשייה פרסם מכרז בהיקף 51 מיליון שקל להקמת מרכז להתייעלות במשאבים בתעשייה

ממוצע זמן קריאה: 4 דקות

משרד הכלכלה והתעשייה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר פרסמו את המכרז המיועד לסייע לתעשייה לשפר את כושר התחרות בעולם, לצד שמירה על ערכים סביבתיים. המכרז בהיקף של 51 מיליון שקל – הגשה עד ליום 25.3. 

שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן: "משרד הכלכלה מוביל מהלך אסטרטגי של הטמעת תהליכי ייצר מתקדמים בחתימה סביבתית נמוכה בתעשייה. הקמת המרכז להתייעלות במשאבים הוא מרכיב בתכנית רחבה יותר שיצאה לפועל ומטרתה למצות את הפוטנציאל של הכנסת רובוטיקה ושיטות ייצור מתקדמות, לצד הפחתה של פגיעה בסביבה ועמידה בדרישות סביבתיות. התעשייה כמוקבל בעולם יכולה לצמוח ולשגשג בסמוך למרכז אוכלוסייה. במדינה צפופה כמו שלנו סוגיה זו מקבלת משנה תוקף. בהקמת המרכז אנו מיישרים קו עם העולם בכל הנוגע לקידום תעשייה סביבתית, צומחת ומשגשגת. אני מברך על שיתוף הפעולה עם האוצר ומשרד הגנת הסביבה"

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "בשנים האחרונות המשרד להגנת הסביבה דרש מהחברות המזהמות לערוך שינויים רבים כדי לצמצם את פליטות המזהמים, ובשל כך התעשייה נאלצה להשקיע משאבים רבים כדי לעמוד ברגולציה שהמשרד קבע.  בראש סדר העדיפויות של המשרד להגנת הסביבה נמצא הצורך להגן על הציבור מפני סיכונים וזיהומים סביבתיים. מצד שני, אנו בעד פיתוח וצמיחה של התעשייה בישראל. המרכז להתייעלות במשאבים בתעשייה יאפשר לחברות להפחית את המזהמים כבר בשלב הראשוני של בחירת חומרי הגלם ותכנון תהליכי הייצור כדי לעמוד בסטנדרטים סביבתיים מחמירים, ויאפשר לתעשייה להגדיל רווחים על ידי הקטנת עלויות הייצור"

אחד האתגרים המרכזיים איתם מתמודדת התעשייה הוא הצורך להיות כלכלית ותחרותית וכן לעמוד בדרישות סביבתיות . לצורך כך, משרד הכלכלה והתעשייה, משרד הגנת הסביבה ומשרד האוצר, באמצעות מינהל תעשיות, מפרסמים מכרז להקמתו של מרכז להתייעלות במשאבים, בהיקף של 51 מיליון שקל לחמש שנים.

לאורך העשור האחרון, מדי שנה, הושקעו ע"י התעשייה הישראלית מיליארדי שקלים בהשקעות לעמידה בדרישות רגולציה סביבתיות (סקר למ"ס). השקעות אלו ברובן (מעל 85%) היו השקעות "בקצה הצינור", כלומר פתרונות לטיפול בזיהום לאחר היווצרו. השקעות כאלו פחות מיטביות, הן מבחינה סביבתית והן מבחינה כלכלית למפעל ולמשק.

בעולם, ובפרט במדינות ה-OECD ניתן לראות מגמה הפוכה בה רוב ההשקעות הסביבתיות של התעשייה מופנות לפתרונות "במקור" אשר מונעים את היווצרות הזיהום מלכתחילה. פתרונות אלו מייצרים ערך מוסף כלכלי עבור המפעל בשל התייעלות בין השאר בתהליכי הייצור, זאת יחד עם פתרון סביבתי מיטבי אשר יכול להוביל לחסכון בחומרי גלם, אנרגיה ומים ולהוביל לייצור נקי.

על מנת להתמודד עם הבעיה זו, בעולם הוקמו מרכזים אשר משמשים כגוף ידע מקצועי וכתובת בת סמכא עבור התעשייה, ומפעילים מערכי ייעוץ מקצועיים לקידום התעשייה לעבר ייצור נקי יותר. המרכז שיוקם יהיה שותף לרשת מרכזים עולמית. כך גם המרכז אשר יוקם בישראל יעבוד לפי אותו מודל וזאת על בסיס הידע המקצועי שנצבר במדינות המפותחות. המרכז יכוון את התעשייה בישראל למנף הזדמנויות להפחתה במקור כאמצעי להתייעלות וגידול בפריון לצד עמידה ביעדים סביבתיים, תוך היכרות עם הרגולציה הרלוונטית לתחומי פעילותו.

התייעלות מכרז מיוחד

פעילות המרכז צפויה להביא את התעשייה הישראלית לחזית העולמית מבחינת ידע טכנולוגיות וכלים בתחום הייצור הנקי, ובמקביל לעודד ולקדם הטמעה של טכנולוגיות ישראליות חדשניות בתחום. הרווח שייווצר הוא כפול – גם הפחתה בכמות הזיהום שנוצר ע"י התעשייה בישראל וגם הסטה של השקעות בהיקף של עד מיליארד שקל לכיוון של צמיחה ופריון.

המרכז להתייעלות במשאבים מהווה נדבך מרכזי ליישום תהליכי ייצור מתקדם בתעשיה וכחלק מתוכנית לאומית לכלכלה מעגלית אשר מקודמת על ידי מינהל תעשיות במשרד הכלכלה והתעשייה תוך שיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה ומוכוונת לקידום התעשייה הישראלית. לכך מתווספות תוכניות משלימות לקידום התעשייה אשר הושקו לאחרונה:

המכון לייצור מתקדם אשר יסייע לתעשייה לאמץ טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדמות על מנת להגביר את הפריון

פיילוט לאומי לקידום סימביוזה תעשייתית אשר נועד לקדם סחר בפסולות ותוצרי לוואי בקרב מפעלי תעשייה ובכך להביא לחסכון כלכלי עבור התעשייה ע"י הפחתת עלויות טיפול בפסולת וחסכון בחומרי גלם, יחד עם צמצום פסולות, מניעת זיהום וצמצום בצריכת משאבים.

תמיכה במתקני הרצה סביבתיים – מהניסיון הנצבר עולה, כי פיתוחים של טכניקות סביבה חדשניות נוטים להיכשל בשלב המסחור של הטכנולוגיה, במעבר בין שלב המו"פ והמעבדה לשלב ההדגמה המסחרית באמצעות הטמעת הטכנולוגיה במתקן תעשייתי (מתקן הרצה). כדי להתגבר על מכשול זה, המשרד להגנת הסביבה ורשות החדשנות השיקו תכנית לתמיכה במתקני הרצה בתקציב של 35 מיליון שקל לשנים 2018-2019. הקול הקורא הראשון להגשת בקשות לתמיכה בפיילוטים מתוכנן להתפרסם בימים הקרובים. בנוסף יסיר המשרד להגנת הסביבה חסמים רגולטורים לפעילות מתקני הרצה אלו.

מעבדת חדשנות – המשרד להגנת הסביבה בשיתוף רשות החדשנות ומשרד הכלכלה והתעשייה ישיקו פלטפורמה לשיתופי פעולה בין יזמים וחברות יצרניות במטרה להגדיל את מספר המיזמים (בתחומי טכנולוגיות סביבה) אשר עונים על צורכי התעשיה המסורתית נוכח אתגרי הסביבה.

תמיכה במו"פ (מחקר ופיתוח) יישומי – המשרד להגנת הסביבה בשיתוף רשות החדשנות יעניקו מענקי מחקר לחוקרים וחברות תעשיה, שמטרתם לקדם מחקרים בתחומי טכנולוגיות סביבה, משלב המחקר הבסיסי לביצוע הוכחת היתכנות לפיתוח מוצר.

פעילויות אלו ועוד נועדו להזניק את התעשייה הישראלית לחזית העולמית והן צפויות להוביל לשיפור כושר התחרות של החברות הישראליות, להפחתת זיהומים, להעלאת הפריון לעובד, לשיפור ברווחיות, לשיפור בביצועים הסביבתיים ולהביא לצמיחה מחודשת של התעשייה.

עוז כ"ץ מנהל מינהל תעשיות במשרד הכלכלה: "מינהל תעשיות, מקדם תכניות של הטמעת תהליכי ייצור מתקדמים בתעשייה, באמצעות שילוב טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדמות בפרקי זמן קצרים. מטרת המהלך לייצר עבור התעשייה יתרון תחרותי משמעותי בסביבה גלובאלית, משתנה ותחרותית לצד שיפור הביצועים הסביבתיים של התעשייה. זאת, באמצעות הטמעת שיטות מתקדמות להתייעלות בשימוש במשאבים בתעשייה והפחתת זיהומים במקור, טרם היווצרותם. הקמת המרכז, הוא נידבך חשוב בו דרישות סביבתיות שהכרחיות לשיגשוג התעשייה, הופכים מנטל להזדמנות כלכלית סביבתית משמעותית".

סמנכ"לית בכירה לתכנון, מדיניות ואסטרטגיה, גלית כהן: "בשש השנים האחרונות מקדם המשרד להגנת הסביבה את הקמתו של המרכז להתייעלות במשאבים. למדנו מן העולם את המודלים המיטביים להפעלת מרכז מסוג זה שיסייע לתעשייה להתייעל סביבתית ולהפחית זיהומים במקור ואף ביצענו שבעה פיילוטים מוצלחים בתעשייה להתייעלות במשאבים תוך שיתוף פעולה עם האיחוד האירופי והאו"ם בנושא. אני שמחה שמשרד הכלכלה ומשרד האוצר נרתמו למאמץ וגייסו יחד עם המשרד להגנת הסביבה את התקציב והמשאבים הנדרשים להקמה של המרכז. בסופו של דבר מדובר במיזם שיטיב עם הכלכלה והתעשייה בישראל ולכן שיתוף הפעולה בין המשרדים הוא מתבקש וחשוב".

החדשים שלנו

השאירו תגובה למערכת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

השאירו תגובה

צרו קשר

מאמרים נוספים

נשמח לשיתף הדף שלנו :-)